FANDOM


M.T.C.F.F (Metro Tarlac City Film Festival)

SIGN ON: Magandang umaga, siumla ng araw kasama ang TAG TV TAGALIZED-SINEPLEX/ TAG TV-RADYO PELIKULA 1215 METRO QUEZON CITY+METRO TARLAC CITY.

Ang istasyong ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng ABS-CBN BROADCASTING CORPORATION, CREATIVE PROGRAMS, INC., TARLAC BROADCASTING, INC., at AUDIOVISUAL COMMUNICATORS, INC. Isang commercial broadcast station na lisensyado ng NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATION.

Ang DWTT, ay sumasahimpapawid mula 8:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi, at nasa SKY Cable Digital Channel 77 sa inyong telebisyon ng Metro Manila, SKY Direct Digital Channel 44 sa inyong telebisyon ng Tarlac City, sa 1215 kHz AM Band sa inyong talapihitan ng radyo sa Tarlac City.

Ang mga opisina at studio ng DWTT ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcasting Center, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Ang 50,000 watts transmitter ng DWTT ay nasa TARLAC CITY, PROBINSYA NG TARLAC.

Ang istasyon na ito ay pinananatili at pinapatakbo ng mga sumusunod na tauhan gaya ng nararapat na lisensyado ng NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION.

  1. Eddie B. Azul Sr. / 95-1PI-14227
  2. Lorenzo B. Mangayabas / 97-1PI-20363
  3. Shultz S. Lilingon / 06-1PCAR-23349
  4. Jonathan L. Arcita / 02-1PCAR-25797

Ang DWTT na kasapi ng KAPISANAN NG MGA BRODKASTER NG PILIPINAS O KBP: KASAMA NG BAWAT PILIPINO.

Lahat ng mga programa ng DWTT ay aprubado ng MOVIE AND TELEVISION REVIEW AND CLASSIFICATION BOARD O MTRCB: PARA SA MATALINONG PANONOOD.

Ang mga programa sa istasyong ito ay hindi maaring gamitin, para sa anumang layunin maliban sa eksibisyon sa panahon ng kanilang broadcast, sa mga receivers sa mga lugar kung saan walang bayad, o iba pang mechanical operating charges. NAWA'Y NAGING MAGANDA ANG ARAW NINYO.

(Sign on) "Ito ang TAG TV TAGALIZED-SINEPLEX/ TAG TV-RADYO PELIKULA 1215 METRO QUEZON CITY+METRO TARLAC CITY, nagsisimula nang sumahimpapawid para sa araw ninyo."

SIGN OFF: Magandang gabi. Maraming salamat sa pagtutok sa TAG TV TAGALIZED-SINEPLEX/ TAG TV-RADYO PELIKULA 1215 METRO QUEZON CITY+METRO TARLAC CITY.

Kayo'y nakinig ng mapapanood sa himpilang

  • TAG TV TAGALIZED-SINEPLEX: DAMA MO ANG BAWAT EKSENA- UNA SA DAMA, ANG HIMPILANG MAY TAGALIZED-EKSENA
  • TAG TV-RADYO PELIKULA 1215: DAHIL NG HIMPILANG DAMA MO ANG BAWAT TAGALIZED-RADYO PELIKULA NG EKSENA, SA TARLAC!

Ang istasyong ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng ABS-CBN BROADCASTING CORPORATION, CREATIVE PROGRAMS, INC., TARLAC BROADCASTING, INC., at AUDIOVISUAL COMMUNICATORS, INC. Isang commercial broadcast station na lisensyado ng NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATION.

Ang DWTT, ay sumasahimpapawid mula 8:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi, at nasa SKY Cable Digital Channel 77 sa inyong telebisyon ng Metro Manila, SKY Direct Digital Channel 44 sa inyong telebisyon ng Tarlac City, sa 1215 kHz AM Band sa inyong talapihitan ng radyo sa Tarlac City.

Ang mga opisina at studio ng DWTT ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcasting Center, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Ang 50,000 watts transmitter ng DWTT ay nasa TARLAC CITY, PROBINSYA NG TARLAC.

Ang istasyon na ito ay pinananatili at pinapatakbo ng mga sumusunod na tauhan gaya ng nararapat na lisensyado ng NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION.

  1. Eddie B. Azul Sr. / 95-1PI-14227
  2. Lorenzo B. Mangayabas / 97-1PI-20363
  3. Shultz S. Lilingon / 06-1PCAR-23349
  4. Jonathan L. Arcita / 02-1PCAR-25797

Ang DWTT na kasapi ng KAPISANAN NG MGA BRODKASTER NG PILIPINAS O KBP: KASAMA NG BAWAT PILIPINO.

Lahat ng mga programa ng DWTT ay aprubado ng MOVIE AND TELEVISION REVIEW AND CLASSIFICATION BOARD O MTRCB: PARA SA MATALINONG PANONOOD.

Ang mga programa sa istasyong ito ay hindi maaring gamitin, para sa anumang layunin maliban sa eksibisyon sa panahon ng kanilang broadcast, sa mga receivers sa mga lugar kung saan walang bayad, o iba pang mechanical operating charges. NAWA'Y NAGING MAGANDA ANG ARAW NINYO.

(Sign off) "Muli, maraming salamat sa pagtutok, sa TAG TV TAGALIZED-SINEPLEX/ TAG TV-RADYO PELIKULA 1215 METRO QUEZON CITY+METRO TARLAC CITY, ay pansamatalang namamaalam. Magkita-kita tayo muli, bukas natin sa Linggo hanggang Sabado. Maraming-maraming salamat po, sa inyong patuloy, na pagtitiwala." "MGA KAIBIGAN, ANG PAMBANSANG AWIT." "LUPANG HINIRANG"