FANDOM


2016-presentEdit

File:DZJF 1269 kHz Cabanatuan.jpg

Magandang Umaga Ito ang DZJF DJ ng Aking Radyo ay isang himpilang radyo pa-aari at pinagmamahalaan ng Mareco Broadcasting Network, Inc.

Ang DJ ng Aking Radyo ay may panitulot ng National Telecommunications Commision mabisa hanggang Abril 30, 2017

Ang DJ ng Aking Radyo ay sumasahimpapawid mula 05:00 ng umaga hanggang 09:00 ng gabi Lunes hanggang Linggo sa 1,000 watts 1269 kHz sa AM Band

Ang aming studio ay magtatapuan sa Mabini Street, Cabanatuan City at aming ay nasa Barangay Kita-Kita San Jose, Nueva Ecija