FANDOM


ABS-CBN DZMM Radyo Patrol 630 (Sais Trenta)

July 22, 1986-1987 Edit

Sign On Edit

Mabuhay ang Republika ng Pilipinas!

Sa paglilingkod sa bayan sumasahimpapawid ang DZMM, ang himpilan ng Malayang Mamamayan Sais Trenta sa inyong mga radyo.

Ang mga studio ng DZMM ay matatagpuan sa panukulan ng mga daan Mother Ignacia at Bohol Avenue, Lungsod Quezon.

Na may transmitter sa Kapanalig, Libis, Lungsod ng Caloocan.

Ang DZMM ay nasa pagmamay-ari at pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation.

Ang DZMM ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga tauhan, lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Registered Electronics and Communications Engineer:

 • Fernando Morales: License 223

Ang mga First Class Radio Telephone Operator:

 • Victoriano Rizaldo: Transmitter Supervisior License 0641
 • Benjamin Barrato: License 0756
 • Renato Jose: License 1366
 • Jose Juaneza: License A0867
 • at Salvador Solleccion: License 1255

Studio Supervisor:

 • Isabero Alvaracin: License 82510

Studio Technicians

 • Romeo Juaneza: License 0116
 • Crispin Gaspar: License 83113
 • at Felino Titon: License 018383

Ang DZMM ay nagsisimula ng pagsasahimpapawid ng ika-5 ng umaga hanggang ika-12 ng hatinggabi Lunes hanggang Sabado, tuwing Linggo mula ika-4 ng umaga hanggang ika-12 ng hatinggabi.

Ang DZMM ay may temporary permit na may numero 10787 na may bisa hanggang December 31, 1987.

Mula sa mga sandaling ito hanggang ika-12 ng hatinggabi, maglilingkod sa bayan ang himpilang ito, DZMM, ang himpilian ng Malayang Mamamayan.

1988-1991 Edit

Sign Off Edit

Sa nakalipas na dalawampung oras, sumasahimpapawid ang DZMM, ang Himpilan ng Malayang Mamamayan, Sais Trenta sa iyong mga radyo.

Sa pagmamay-ari at pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may lisensya BSD-TP-11087 na may bisa hanggang Hunyo 30, 1988.

Ang DZMM ay pinangangasiwaan ng mga sumusunod na mga tauhan sa ilalim ng supervision nina Engr. Marcos Elizan, na may lisensya ECE No. 256 at G. Rolando V. Agbay na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Transmitter Technicians:

 • Victoriano Rizaldo: Transmitter Supervisor License 0641
 • Benjamin Barrato: Licemse 0756
 • Renato Jose: License 1366
 • Jose Suaneza Sr.: License A0867
 • Salvador Solleccion Jr.: Licence 1255
 • at Ernest Sagon: License 2685

Studio Supervisor:

 • Isabero Sy Alvaracin: License 82510

Studio Technicians:

 • Romeo Juaneza: License 0116
 • Crispin Gazpar: License 83113
 • Felino Titon: License 018381

Ang DZMM ay napapakinggan mula ika-4 ng umaga hanggang ika-12 ng hatinggabi, Lunes hanggang Linggo.

Narito ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

1991-December 31, 1994 Edit

No Station Notice

(Sign On) The silent Philippine National Anthem (Lupang Hinirang) UP Concert Chorus Philippine Airlines DZMM 630 kHz Station ID

(Sign Off) The DZMM 630 kHz Station ID Philippine National Anthem (Lupang Hinirang) UP Concert Chorus Philippine Airlines The Silent and Static

January 1, 1995-December 27, 1998 Edit

Sign On

Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta)

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0865-95 at may bisa hanggang December 31, 1997.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Marcos Elizan na may ECE No. 256
 • Engr. Marcos Sala na may ECE No. 1922

na pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala ni Robert Saura

Sa Tulong nina:

 • Harold Piozon
 • at Jack Reyes

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno ni Carlos G. Nabartey

sa tulong nina:

 • Noli Reforma
 • Eduardo Perez
 • at Florento Husto

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Muli, Magandang umaga po! at nawa'y pagpalain tayo ng maykapal sa buong araw na ito!"

Sign Off Edit

Sa loob na nakalipas na bente-kwatro oras, ay inyong napapakinggan sa himpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0865-95 at may bisa hanggang December 31, 1997.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Marcos Elizan na may ECE No. 256
 • Engr. Marcos Sala na may ECE No. 1922

na pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala ni Robert Saura

Sa Tulong nina:

 • Harold Piozon
 • at Jack Reyes

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno ni Carlos G. Nabartey

sa tulong nina:

 • Noli Reforma
 • Eduardo Perez
 • at Florento Husto

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas"

January 3, 1999-January 9, 2005 (Voiced by Peter Musngi) With 1987 ABS-CBN The Star Network Jingle Edit

Sign On Edit

Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta)

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0602-97 at may bisa hanggang December 31, 2000.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Dale Jordan na may ECE No. 3524
 • Engr. Rodolfo Herrera na may ECE No. 2923

na pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala nina:

 • Lauro Oliveros
 • at Robert Saura

Sa Tulong nina:

 • Harold Piozon
 • Jack Reyes
 • at Rey Aganon

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno nina:

 • Romeo Dayon
 • at Carlos G. Nabartey

sa tulong nina:

 • Noli Reforma
 • Eduardo Perez
 • Florento Husto
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Muli, Magandang umaga po! at nawa'y pagpalain tayo ng maykapal sa buong araw na ito!"

Sign Off Edit

Sa loob na nakalipas na bente-kwatro oras, ay inyong napapakinggan sa himpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0602-97 at may bisa hanggang December 31, 2000.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Dale Jordan na may ECE No. 3524
 • Engr. Rodolfo Herrera na may ECE No. 2923

na pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala nina:

 • Lauro Oliveros
 • at Robert Saura

sa tulong nina:

 • Harold Piozon
 • Jack Reyes
 • at Rey Aganon

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno nina:

 • Romeo Dayon
 • at Carlos G. Nabartey

sa tulong nina:

 • Noli Reforma
 • Eduardo Perez
 • Florento Husto
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas"

January 10, 2005-June 24, 2012 (Voiced by Peter Musngi) Edit

Sign On Edit

Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta)

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0662-2003 (REN) at may bisa hanggang December 31, 2006.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Dale Jordan na may ECE No. 3524
 • Engr. Rodolfo Herrera na may ECE No. 2923

na pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala nina:

 • Lauro Oliveros

sa tulong nina:

 • Harold Piozon
 • Michael Orellana
 • Jack Reyes
 • Henry Lopez
 • Benjamin Guilab
 • at Rey Aganon

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno ni:

 • Romeo Dayon

sa tulong nina:

 • Noli Reforma
 • Eduardo Perez
 • Florento Husto
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Muli, Magandang umaga po! at nawa'y pagpalain tayo ng maykapal sa buong araw na ito!"

Sign Off Edit

DZMM-AM Radyo Patrol 630 kHz Sign Off Closedown (January 4, 2004 - June 24, 2012)

Sa loob na nakalipas na bente-kwatro oras, ay inyong napapakinggan sa himpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Ave., corner Sgt. Esguerra, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatts transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0662-2003 (REN) at may bisa hanggang December 31, 2006.

Ang technical division ay pinamumunuan nina:

 • Engr. Dale Jordan na may ECE No. 3524
 • Engr. Rodolfo Herrera na may ECE No. 2923

na pawang lisensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM studio ay nasa ilalim ng pamamahala nina:

 • Lauro Oliveros

sa tulong nina:

 • Harold Quiozon
 • Michael Orellana
 • Jack Reyes
 • Henry Lopez
 • Benjamin Guilab
 • at Rey Aganon

Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno ni:

 • Romeo Dayon

sa tulong nina:

 • Noli Reforma,
 • Eduardo Perez
 • Florento Husto
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

"Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas"

June 25, 2012-May 25, 2015 (Voiced by Peter Musngi) with ABS-CBN Orchestral Theme Edit

DZMM - Sign on and Sign off -01-APR 2015-

DZMM - Sign on and Sign off -01-APR 2015-

June 25, 2012-May 25, 2015

Sign On Edit

Magandang umaga! Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagapuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia, corner Sgt. Esguerra Avenue, Dilliman, Quezon City

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pagmay-ari at pagmamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0484-2009 (REN)

Ang technical division ay pinamumunuan nina

 • Engr. Bernie Acosta: ECE 6672
 • at Erwin Francisco, na may: ECE 7921

pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission.

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Santos Bautista
 • at Lauro Oliveros

sa tulong nina:

 • Henry Lopez
 • Benjamin Guilab
 • Harold Piozon
 • Michael Orellana
 • at Rey Aganon

na pawang lisensyado ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM transmitter ay nasa pananalaga nina

 • Jose Rizalde Umipig: ECE No. 2889
 • at Melvin Acosta: ECE No. 2624

sa tulong nina

 • Noli Reforma
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunication Commission.

"Muli, Magandang umaga po! at nawa'y pagpalain tayo ng maykapal sa buong araw na ito!"

Sign Off Edit

Sa nakalipas na dalawampu't apat na oras, sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagapuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia, corner Sgt. Esguerra Avenue, Dilliman, Quezon City

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pagmay-ari at pagmamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0484-2009 (REN)

Ang technical division ay pinamumunuan nina

 • Engr. Bernie Acosta: ECE 6672
 • at Erwin Francisco, na may: ECE 7921

pawang lisyensyado ng Professional Regulation Commission.

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Santos Bautista
 • at Lauro Oliveros

sa tulong nina:

 • Henry Lopez
 • Benjamin Guilab
 • Harold Piozon
 • Michael Orellana
 • at Rey Aganon

na pawang lisensyado ng National Telecommunication Commission.

Ang DZMM transmitter ay nasa pananalaga nina

 • Jose Rizalde Umipig: ECE No. 2889
 • at Melvin Acosta: ECE No. 2624

sa tulong nina

 • Noli Reforma
 • at Robert Espano

na pawang lisensyado ng National Telecommunication Commission.

"Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas"

Note: Due to launch of this station message, This station replaces the audio of Philippine National Anthem as performed by UP Mabuhay Singers, with version by ABS-CBN as formerly used from 2006 to 2011.

May 31, 2015-March 21, 2016 (Voiced by Peter Musngi) with ABS-CBN Orchestral Theme Edit

DZMM Radyo Patrol 630 kHz New Sign Off Message 2015

DZMM Radyo Patrol 630 kHz New Sign Off Message 2015

Sign-On intro (after PH Nat’l Anthem) Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Sign-Off intro (after DZMM SID/Jingle) Sa nakalipas na dalawampu’t apat na oras, ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Avenue corner Sergeant Esguerra, Diliman, Quezon City

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarete Street, Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pagmamay-ari at pamamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0043-2013 (REN)

Ang technical division ay pinamumunuan ni:

 • Engr. Erwin Malimban

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Engr. Santos Bautista
 • at Engr. Arden Ramos

sa tulong nina:

 • Ramon Alano
 • Cesar Atienza
 • Richie Nava
 • Benjie Guilab
 • Rey Aganon
 • Michael Orellana
 • Harold Piozon
 • Richard Mendoza
 • Henry Lopez
 • at Robert Saavedra

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Ang DZMM transmitter ay pinagmumunuan nina:

 • Engr. Bernardo Acosta: ECE No. 6672
 • Engr. Erwin L. Francisco: PECE No. 428
 • Engr. Jose Rizalde M. Umipig: ECE No. 2889
 • at Engr. Melvin C. Acosta: PECE No. 407

Sa tulong nina

 • Michael dela Cruz
 • Ronald Parumog
 • Noli Reforma
 • Fer Jumina
 • at Jonathan Baldo

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

(Sign-On) Mga kababayan, muli, magandang umaga po, at nawa’y pagpalain tayo ng Maykapal sa buong araw na ito!

(Sign-Off) Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas

March 24, 2016 — October 15, 2017 (Voiced by Peter Musngi) with ABS-CBN Orchestral Theme 2010 Edit

1st Version (March 24, 2016-October 15, 2017) Edit

DZMM 630 - Sign Off (2016)

DZMM 630 - Sign Off (2016)

Sign-On intro (after PH Nat’l Anthem) Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Sign-Off intro (after DZMM SID/Jingle) Sa nakalipas na dalawampu’t apat na oras, ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Avenue corner Sergeant Esguerra, Diliman, Quezon City

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarete Street, Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pagmamay-ari at pamamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0050-2016 (REN)

Ang technical division ay pinamumunuan ni

 • Engr. Erwin Malimban

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Engr. Santos Bautista
 • Engr. Arden Ramos

sa tulong nina

 • Ramon Alano
 • Cesar Atienza
 • Richie Nava
 • Benjie Guilab
 • Rey Aganon
 • Michael Orellana
 • Harold Piozon
 • Richard Mendoza
 • Henry Lopez
 • Robert Saavedra

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission

Ang DZMM transmitter ay pinagmumunuan nina:

 • Engr. Bernardo M. Acosta: PECE No. 864
 • Engr. Jose Rizalde M. Umipig: PECE No. 794
 • Engr. Melvin C. Acosta: PECE No. 407

Sa tulong nina

 • Michael dela Cruz
 • Ronald Parumog
 • Noli Reforma
 • Fer Jumina
 • Jonathan Baldo

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission

(Sign-On) Mga kababayan, muli, magandang umaga po, at nawa’y pagpalain tayo ng Maykapal sa buong araw na ito!

(Sign-Off) Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

2nd Version (October 16, 2017-January 26, 2020) Edit

DZMM-AM Radyo Patrol 630 Manila Sign-off -12-AUG-2018-

DZMM-AM Radyo Patrol 630 Manila Sign-off -12-AUG-2018-

Sign-On intro (after PH Nat’l Anthem) Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Sign-Off intro (after DZMM SID/Jingle) Sa nakalipas na dalawampu’t apat na oras, ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Avenue corner Sergeant Esguerra, Diliman, Quezon City

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarete Street, Panghulo, Obando, Bulacan

Ito ay nasa ilalim ng pagmamay-ari at pamamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0050-2016 (REN)

Ang technical division ay pinamumunuan ni

 • Engr. Erwin Malimban

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Engr. Santos Bautista
 • Engr. Arden Ramos

sa tulong nina

 • Ramon Alano
 • Cesar Atienza
 • Benjie Guilab
 • Rey Aganon
 • Michael Orellana
 • Harold Piozon
 • Richard Mendoza
 • Henry Lopez
 • Robert Saavedra

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission

Ang DZMM transmitter ay pinagmumunuan nina:

 • Engr. Bernardo M. Acosta: PECE No. 864
 • Engr. Jose Rizalde M. Umipig: PECE No. 794
 • Engr. Melvin C. Acosta: PECE No. 407

Sa tulong nina

 • Michael dela Cruz
 • Ronald Parumog
 • Noli Reforma
 • Fer Jumina
 • Jonathan Baldo

na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission

(Sign-On) Mga kababayan, muli, magandang umaga po, at nawa’y pagpalain tayo ng Maykapal sa buong araw na ito!

(Sign-Off) Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

January 27, 2020 [Upcoming] (Voiced by Peter Musngi) with ABS-CBN Orchestral Theme Edit

Sign-On intro (after PH Nat’l Anthem) Magandang umaga! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Sign-Off intro (after DZMM SID/Jingle) Sa nakalipas na dalawampu’t apat na oras, ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630 (Sais-Trenta).

Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcasting Center, Mother Ignacia, corner Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarrete St. Pangbulo, Obando, Bulacan.

Ito ay nasa pagmay-ari at pagmamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit number BSD-0361-2018 (REN/MOD).

Ang technical division ay pinagmumuhan ni:

 • Engr. Erwin Manliban

Ang DZMM studio ay nasa pamamahala nina

 • Engr. Santos Bautista
 • at Engr. Arden Ramos

sa tulong nina:

 • Ramon Alano
 • Cesar Atienza
 • Benjie Giulab
 • Rey Aganon
 • Michael Orellana
 • Harold Piozon
 • Richard Mendoza
 • Henry Lopez
 • at Robert Saavedra

na pawang lisensyado ng Professional Regulations Commission at National Telecommunications Commission.

Ang DZMM transmitter ay nasa pananalaga nina:

 • Engr. Bernardo Acosta: PECE No. 864
 • Engr. Erwin Francisco: PECE No. 428
 • Engr. Jose Rizalde Umipig: PECE No. 794
 • Engr. Melvin Acosta: PECE No. 794
 • Engr. Ronnie Sagad: ECE No. 0046355
 • Engr. Romulo Tataro Jr,: ECE No. 003398
 • Engr. Rene Francis Larrizabal: ECE No. 45894
 • Engr. Jose Paolo Garibay: ECE No. 0054943

sa tulong nina:

 • Michael Dela Cruz
 • Ronald Parupong
 • Noli Reforma
 • Fer Jumina
 • at Jonathan Baldo

na pawang lisensyado ng Professional Regulations Cammission at National Telecommunications Comission.

(Sign-On) Mga kababayan, muli, magandang umaga po, at nawa’y pagpalain tayo ng Maykapal sa buong araw na ito!

(Sign-Off) Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

(Station Message, Sign-On) After 2011 ABS-CBN Philippine National Anthem.

(Station Message, Sign-Off) Before 2011 ABS-CBN Philippine National Anthem.

Note: Due to launch of this station message, This station replaces the audio of Philippine National Anthem as performed by ABS-CBN as formerly used from 2006 to 2011, with version by ABS-CBN as formerly used from 2011 and 2013.

Operates Edit

The Operates they don't go off the air and broadcast 24 hours a day, 7 days a week. Every Sunday night from 10:30 PM sign off and sign on until Monday morning at 4:00 AM.

DZMM Radyo Patrol 630 (Sais Trenta) Holy Week of the year.

 • Holy Week of the year go off the air from Maundy Thursday to Black Saturday and started on the air on regular programming on Easter Sunday at 4AM over DZMM Radyo Patrol 630 kHz, Except Good Friday from 12:00nn to 3:00pm to give way for the Seven Last Words.

DZMM TeleRadyo Holy Week of the year.

 • Holy Week special of the year on Maundy Thursday from 6:00 AM to 7:30 PM.
 • Holy Week special of the year on Good Friday from 12:00 NN to 3:00 PM.
 • Holy Week special of the year Black Saturday from 6:00 AM to 7:30 PM.
 • Easter Sunday of the year from 4:00 AM to 10:30 PM

Other videos related Edit


ABS-CBN Corporation
Radio stations

DZMM Radyo Patrol 630 | MOR 101.9 For Life!

Television stations
ABS-CBN | S+A

Radio stations in Metro Manila, Philippines
By AM frequency

DZBR 5311 | DZXL 558 | DZBB 594 | DZMM 630 | DZRH 666 | DZAS 702 | DZRB 738 | DWWW 774 | DZRJ 810 | DZRV 846 | DWIZ 882 | DZSR 918 | DZEM 954 | DZIQ 990 | DZAR 1026 | DZEC 1062 | DWAD 1098 | DWDD 1134 | DWBL 1242 | DWXI 1314 | DWUN 1350 | DZJV 14581 | DWSS 1494 | DZME 1530 | DZUP 1602 | DZBF 1674

By FM frequency

DWFO 87.5 | DWJM 88.3 | DWAV 89.1 | DWTM 89.9 | DZMB 90.7 | DWKY 91.5 | DWFM 92.3 | DWRX 93.1 | DWKC 93.9 | DWLL 94.7 | DWDM 95.5 | DWRK 96.3 | DWLS 97.1 | DWQZ 97.9 | DZFE 98.7 | DWRT 99.5 | DZRJ 100.3 | DWYS 101.1 | DWRR 101.9 | DWSM 102.7 | DWKX 103.5 | DWFT 104.3 | DWBM 105.1 | DWLA 105.9 | DWET 106.7 | DWNU 107.5 | DZUR 107.9

Defunct call signs

DWRT 9902 | DZCA 11701 | DWAN 1206 | DZRM 12782 | DZXQ 1350| DZTV 1386| DWBC 1422| DZHH 1566|
1.Transmitting outside Metro Manila.
2.Technically still active, but with new call letters and different intellectual property.