FANDOM


Sign on Edit

Magandang umaga po. Kayo ay nakikinig sa DZWM, ang inyong Katolikong himpilan ng radyo sa Pangasinan. Nasa 864 kHz sa inyong talapihitan, may lisensya bilang 0206.

Ang DZWM ay sumasahimpapawid araw-araw simula alas-5:00 ng umaga hanggang alas-6:00 ng gabi.

Ang DZWM ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Alaminos Community Broadcasting Corporation (Diocese of Alaminos).

Ang punong-tanggapan nito at mga studios ay matatagpuan sa St. Joseph Cathedral Compound, Poblacion, City of Alaminos.

Ang DZWM ay pinapatakbo at isinasaayos ni:

  • Engr. Mon Bañez: may ECE license number 0001604

At mga tauhang pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

First Class Radio Telephone Operator:

  • Noel B. dela Cruz: may lisensya bilang 93-1PI-2458
  • Estanislao V. Mirador, Jr.: may lisensya bilang 93-1PI-5575
  • Cornelio B. Damasco: may lisensya bilang 96-1PI-17540

Sign off Edit

Kayo po ay nakikinig sa DZWM, ang inyong Katolikong himpilan ng radyo sa Pangasinan. Nasa 864 kHz sa inyong talapihitan, may lisensya bilang 0206.

Ang DZWM ay sumasahimpapawid araw-araw simula alas-5:00 ng umaga hanggang alas-6:00 ng gabi.

Ang DZWM ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Alaminos Community Broadcasting Corporation (Diocese of Alaminos).

Ang punong-tanggapan nito at mga studios ay matatagpuan sa St. Joseph Cathedral Compound, Poblacion, City of Alaminos.

Ang DZWM ay pinapatakbo at isinasaayos ni:

  • Engr. Mon Bañez: may ECE license bilang 0001604

At mga tauhang pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

First Class Radio Telephone Operator:

  • Noel B. dela Cruz: may lisensya bilang 93-1PI-2458
  • Estanislao V. Mirador, Jr.: may lisensya bilang 93-1PI-5575
  • Cornelio B. Damasco: may lisensya bilang 96-1PI-17540

Hanggang bukas, magandang gabi. Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas.